Wybory 2016 - Prorektorzy UMCS w kadencji 2016-2020

Wybory 2016 - Prorektorzy UMCS w kadencji 2016-2020

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA


informuje


Pracowników, Doktorantów
oraz Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

że

prof. dr hab. Urszula Bobryk
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
dr hab. Alina Orłowska
dr hab. Arkadiusz Bereza prof. nadzw. UMCS

zostali wybrani

Prorektorami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
na kadencję 2016-2020


P r z e w o d n i c z ą c y
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Marek Pietraś


Źródło:  http://www.umcs.pl/pl/ogloszenia-wyborcze,9151,wybory-2016-prorektorzy-umcs-w-kadencji-2016-2020,34944.chtm 

    Wydarzenia

    Autor
    Iwona Filip
    Data dodania
    30 kwietnia 2016