VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

Wydział Prawa i Administracji,

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

wspólnie ze

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz
Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

zapraszają studentów do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 
W ramach konferencji przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  1. Creation of States
  2. Extinction of Statehood
  3. Recognition of States and Governments
  4. State Succession

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 15 kwietnia 2018.

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 22 kwietnia 2018 r.

Źródło: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,61,vi-miedzyuczelniana-konferencja-prawnicza-w-jezyku-angielskim,60466.chtm

    Wydarzenia

    Data dodania
    5 lutego 2018