Rejestracja projektów na XIII Lubelski Festiwal Nauki przedłużona do 24.06.2016

W imieniu organizatorów zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i rejestracji projektów do programu XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Lublinie w dniach 17-23 września 2016 r. pod hasłem "Nauka źródłem inspiracji".

Projekty na tegoroczną edycję Festiwalu można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2016 r.  wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Festiwalu na stronie pod adresem: http://www.festiwal.lublin.pl/organizator/rejestracja-projektow/

Organizatorami XIII LFN są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (główny Organizator), Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Miasto Lublin.


 

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 czerwca 2016