Konferencja FRSE - Warszawa, 20.09.2016

20.09. 2016 odbyła się w Warszawie konferencja „Języki do zadań specjalnych”, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Źródło fot. http://konferencje.frse.org.pl/edj2016/index/lang:pl

Konferencja poświęcona była problematyce nauczania języków obcych do celów akademickich, zawodowych oraz specjalistycznych i tych związanych z indywidualnymi potrzebami osób uczących się. Uczestnikami byli głównie nauczyciele ze szkół podstawowych i średnich. Szczegółowy program konferencji znaleźć można na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/edj2016/index/lang:pl.

Przemówienie otwierające wygłosiła m. in. Minister Edukacji Narodowej, mgr Anna Zalewska, która przedstawiła plany MEN dotyczące języków obcych w reformie szkolnictwa. Dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE, rozwijając wypowiedź Pani Minister, omówił najważniejsze koncepcje reformy MEN: kontynuacja edukacji językowej przez 12 lat trwania szkoły podstawowej i średniej ma być priorytetem. Nauczanie ma być ‘głębokie i powolne’, z mniejszym naciskiem na ‘różnorodność’, czyli nauczanie kilku języków przez cały okres trwania szkoły podstawowej i średniej. Padły również ważne słowa dla nas, nauczycieli akademickich: poziom matury przy 30% progu zdawalności to, w obecnym systemie, poziom A2, i potem my musimy ten poziom ‘nadrobić’ do poziomu B2 podczas lektoratów na wyższych uczelniach. Trzymajmy kciuki!!

Bardzo miłym dla mnie akcentem było, kiedy jedna z prelegentek, mówiąc o tym, że my, nauczyciele języków obcych, stajemy się nauczycielami języka specjalistycznego, wspomniał naszą koleżankę, mgr Annę Krajkę, i jej zaadaptowanie kilku jednostek podręcznika Wavelength do celów języka specjalistycznego /Unit 1 –Meeting people → Meeting other archeologists/. Bravo.

Piotr Kaczmarzyk

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 września 2016