Konferencja dydaktyczno-naukowa, Wroclaw 2016

W dn.15-17.09.2016 r. w siedzibie SPNJO oraz auli Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się ogólnopolska konferencja dydaktyczno- naukowa nt. „Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje”.

Fot. JacobJ - Praca własna via wikipedia

Wzięło w niej udział blisko 300 pracowników naukowych oraz lektorów 50 wyższych uczelni z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji.

Celem konferencji była dyskusja o różnych potrzebach studentów oraz o związanych z tymi potrzebami kompetencjach. Szczegółowe zagadnienia zostały podzielone na 8 sekcji tematycznych: potrzeby studentów, język specjalistyczny, język akademicki, interkulturowość, wielojęzyczność, techniki nauczania, nowe technologie oraz rola lektora. Program obejmował 7 wykładów, 58 prezentacji a także 14 warsztatów.

Konferencję uświetniło wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Adama Jezierskiego który wykonał też na organach utwory Bacha oraz Haendla, jak również wykład inauguracyjny Prof. dr hab. Jana Miodka pt „ Polsko-innojęzyczne kontakty i relacje- historia i współczesność”.

Wśród uczestników konferencji byli lektorzy z lubelskich uczelni. CNiCJO UMCS reprezentował mgr Tomasz Trautman.

Galeria mediów, fot. JacobJ, Katie_pl, Marek Śliwecki, Taxiarchos228 i inni via Wikipedia:

    Wydarzenia

    Data dodania
    22 września 2016