Kalendarz wyborczy - Wybory 2016

Kalendarz wyborów w roku 2016

Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej
Przyjęcie kalendarza wyborów
27 stycznia

Przyjęcie uchwały wyborczej 27 stycznia

Wybór elektorów dokonujących wyboru rektora i prorektorów
Wybór elektorów dokonujących wyboru dziekana i prodziekanów
2 marca - 6 kwietnia

Wybór rektora 22 kwietnia

Wybór prorektorów do 6 maja

Wybór dziekanów do 20 maja

Wybór prodziekanów do 3 czerwca

Wybór przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów do 17 czerwca

Sprawozdanie Uczelnianej Komisji Wyborczej z przeprowadzenia wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych posiedzenie Senatu 29 czerwca

Więcej informacji na stronie Pracownik - Wybory 2016

    Wydarzenia

    Data dodania
    27 lutego 2016