III Konferencja nt. języka specjalistycznego ESP SIG IATEFL Poland

W dniach 15-16 stycznia 2016 odbyła się, zorganizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego i ESP SIG IATEFL Poland, 3. międzynarodowa konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych. Tematem Konferencji była „Przyszłość Języków Specjalistycznych”

W czasie dwóch dni konferencji debatowano między innymi nad tym: Czy będziemy nauczać i uczyć się coraz bardziej wyspecjalizowanych języków czy nastąpi zwrot ku językowi ogólno-akademickiemu? i Jakie różnice istnieją w nauczaniu języków specjalistycznych na różnych poziomach kompetencji językowych w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego?

Omawiano także: innowacyjne wykorzystanie materiałów do nauki języków specjalistycznych, programy nauczania dla studentów drugiego stopnia  i studiów doktoranckich przygotowujące do działania w konkretnym środowisku zawodowym, mobilność jako nowe wyzwanie dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Sesje plenarne poprowadzili: Prof. David Little Trinity College, Dublin, Irlandia oraz Geoff Trenter, Niemcy. Na konferencji gościli prelegenci z kraju i zagranicy: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Węgry, Turcja, Iran, Polska. Dzięki uprzejmości MONDIALE Testing konferencja, podobnie jak w latach ubiegłych, była transmitowana online na żywo.

W wykładach i warsztatach metodycznych wzięli udział lektorzy z naszego Centrum: Ewa Piwkowska-Maliszewska, Anna Sudrawska, Aneta Jaworska, Magdalena Okła, Iwona Filip oraz Renata Łukiewicz-Kostro. Renata Łukiewicz-Kostro, wraz ze swoją studentką Anastazją Hrytsuk, przedstawiła prezentację opisującą projekt „Debata Studencka. Man in Contemporary Sciences.”,  który realizowała ze studentami Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w maju 2015.

    Wydarzenia

    Autor
    Iwona Filip
    Data dodania
    16 stycznia 2016