Godziny rektorskie 29.04. (godz. 9.00 - 12.00)

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 18 ust. 4 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr XXIII-25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r., ogłaszam w dniu 29 kwietnia br. od godz. 9.00 do godz. 12.00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie).

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor UMCS


 

Źródło informacji:http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,godziny-rektorskie-29-04-godz-9-00-12-00-,34646.chtm 

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 kwietnia 2016