Challenges in Internationalisation

Relacja z konferencji

W dniu 26 marca 2014 odbyła się konferencja pt.Challenges in Internationalisation, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski i British Council. Konferencja poświęcona była omówieniu wyzwań związanych z rosnącą potrzebą formułowania oferty dydaktycznej w językach obcych. Poruszone zostały m.in. kwestie kompetencji językowych studentów i nauczycieli akademickich, metodyki CLIL i EMI, praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w językach obcych. Mówcy, uznani specjaliści z Polski i Wielkiej Brytanii, przedstawili także propozycje rozwiązań oraz przykłady dobrych praktyk które mogą okazać się pomocne w procesie doskonalenia i umiędzynaradawiania kształcenia na  poziomie wyższym. Konferencja była moderowana przez panią Jolantę Urbanik - Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych, która wyraziła przekonanie że tematy poruszane podczas konferencji pomogą polskim uniwersytetom zainteresować zagranicznych studentów swoją ofertą dydaktyczną.

Strona WWW konferencji

    Wydarzenia

    Data dodania
    26 marca 2014