Konkurs Recytatorski «Поэзии пленительные строки»

W tym roku (6 czerwca) obchodziliśmy 220. rocznicę urodzin Aleksandra Puszkina (1799 – 1837), rosyjskiego poety, prozaika i dramatopisarza, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego i reformatora rosyjskiego języka literackiego. Dla upamiętnienia tego jubileuszu 15 listopada 2019 r. w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS odbył się Konkurs Recytatorski «Поэзии пленительные строки» poświęcony właśnie twórczości autora Eugeniusza Oniegina. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz średnich Województwa Lubelskiego.
Wystąpienia uczniów oceniało Jury w składzie:
Przewodniczący – Dr Artur Sadecki (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii)
Dr Swietłana Szaszkowa (dyrektor CJKR, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii)
Mgr Jekatierina Mielniczuk (doktorantka w Katedrze Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii)

Komisja zwróciła uwagę na wysoki poziom językowy oraz artystyczny recytacji dzieł klasyka literatury rosyjskiej oraz światowej. Młodzież zaprezentowała najsłynniejsze wiersze, poematy oraz bajki A. Puszkina.

W Konkursie przyznano następujące miejsca:

Kategoria I: „Szkoła podstawowa (klasy VI – VIII)”:

I miejsce: Ilya Latushko (Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej) – Песнь о вещем Олеге
II miejsce: Kristina Goroszko (Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu) – У лукоморья дуб зелёный
III miejsce: Amelia Grab (Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy) – Бесы

Wyróżnienia:
Julia Korszeń (Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach) – Я помню чудное мгновенье
Kinga Wdowiak (Szkoła Podstawowa w Huszczy) – Признание

Kategoria I: „Szkoła średnia”:
I miejsce: Oleksandra Pankova (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie) – Блаженство ¬
II miejsce: Gabriela Jarosz (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie) – Граф Нулин
III miejsce: Patrycja Krzysztoń (Zespół Szkół w Modliborzycach) – Письмо Татьяны к Онегину

Wyróżnienia:
Karina Kaminecka (I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama J. Czartoryskiego w Puławach) – Я Вас любил...; У лукоморья дуб зелёный
Diana Morawska (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie) – Признание (Я Вас люблю, – хоть я бешусь...)
Aleksandra Wesołek (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie) – Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Laureaci Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz książkowe, natomiast pozostali uczestnicy – dyplom za udział oraz pamiątkowy tomik poezji rosyjskiej.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom!

    Wydarzenia

    Data dodania
    20 listopada 2019