Jubileusz 10-lecia istnienia Centrum

11 grudnia 2019 r. odbyły się uroczystości poświęcone dziesiątej rocznicy otwarcia Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Centrum powstało w 2009 roku na podstawie umowy międzynarodowej pomiędzy Fundacją „Russkij Mir” a Uniwersytetem M. Curie-Skłodowskiej w dziedzinie popularyzacji języka i kultury rosyjskiej. Centrum jest jedną z jednostek międzywydziałowych UMCS.
Z okazji dziesięcioletniej owocnej współpracy Fundacji i Uniwersytetu na adres JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego został wysłany list gratulacyjny podpisany przez Dyrektora Wykonawczego Fundacji Władimira Wiaczesławowicza Koczina. Uniwersytet został także nagrodzony pamiątkowym medalem i dyplomem. Życzenia od JM Rektora dla Centrum odczytała Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Alina Orłowska. Pani Prorektor przekazała na ręce Dyrektora CJKR dr Swietłany Szaszkowej jubileuszową statuetkę Patronki UMCS, przygotowaną z okazji 75-lecia UMCS.
Z życzeniami wystąpił również Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu i Wydziału Humanistycznego poprzednich kadencji – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz (Prorektor ds. Kształcenia) oraz prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Prorektor ds. Ogólnych), a także prof. dr hab. Feliks Czyżewski (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej). W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz Instytutu Neofilologii: prof. dr hab. Siergiej Kowalow (Kierownik Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego) oraz prof. dr hab. Roman Lewicki (Kierownik Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego), a także inni pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście, współpracujący z Centrum.
Przez ostatnie dziesięć lat Centrum zorganizowało szereg przedsięwzięć o charakterze naukowo-kulturalnym, takich jak: międzynarodowe konferencje naukowe, w tym studenckie – w charakterze „okrągłych stołów”, upamiętniające ważne wydarzenia historyczno-kulturalne, seminaria metodyczne dla nauczycieli-rusycystów, kurs podwyższenia kwalifikacji, konkursy dla studentów i uczniów ze szkół wszystkich poziomów nauczania (np. konkursy wiedzy, recytatorskie, plastyczne, na najlepszy esej), spotkania autorskie oraz artystyczne, a także różnorodne prezentacje tematyczne, zajęcia specjalne, warsztaty, pokazy kina rosyjskiego i in.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe dziesięć lat owocnej współpracy, wyrażamy również nadzieję na dalszą wspólną działalność na rzecz popularyzacji języka i kultury rosyjskiej 
Pracownicy CJKR:
dr Swietłana Szaszkowa
mgr Elwira Michalska
mgr Jarosław Wojtaszko

    Wydarzenia

    Data dodania
    19 grudnia 2019