Współpraca między UMCS a Użhorodzkim Uniwersytetem

Wczoraj, 5 czerwca br. gościliśmy delegację z Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie. Zagraniczni goście spotkali się z przedstawicielami władz rektorskich, reprezentantami samorządu województwa oraz dyrektorami jednostek UMCS.

fot. Rafał Koszyk

Podczas spotkania została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Użhorodzkim Uniwersytetem Naukowym. Z ramienia UMCS dokument podpisał Rektor prof. Stanisław Michałowski, zaś stronę zagraniczną reprezentował Rektor prof. Wołodymyr Smolanka. Zakres kooperacji obejmuje m.in. wymianę kadry profesorskiej i wykładowców, wymiany studenckie, organizację kursów, staży i konferencji, a także wspólne projekty badawcze i publikacje naukowe.

    Wydarzenia

    Data dodania
    6 czerwca 2019