Wizyta Prezesa Rady Ministrów na UMCS

11 października 2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Spotkanie ze środowiskiem akademickim Lublina odbyło się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

fot. Bartosz Proll

Premiera w imieniu społeczności akademickiej przywitał Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski. Podczas swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki poruszał kwestie ekonomiczne, a także te dotyczące powiązań biznesu z nauką. Jak mówił: „Żeby się wyrwać ku tym najwyżej rozwiniętym państwom, niezwykle ważna jest polska nauka, polskie uczelnie i to, jak ona będzie potrafiła być częścią polskiego krwiobiegu gospodarczo-finansowo-społecznego”. 

Premier odpowiadał także na pytania z sali. Na koniec znamienity gość otrzymał od przedstawicieli władz rektorskich UMCS pamiątkowe upominki, m.in. statuetkę Marii Curie-Skłodowskiej z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni.

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 października 2019