UMCS rozpoczął współpracę ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

15 marca br. w Sali Senatu UMCS odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz rektorskich uczelni na czele z Rektorem UMCS prof. Stanisławem Michałowskim oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka.

Fot. Bartosz Proll

Jak podkreślał Minister Materka: „Nawiązujemy współpracę z czołowymi polskimi uczelniami, deklarując udział przedstawicieli Służby w promowaniu powszechnego bezpieczeństwa. Pragniemy pokazać studentom, że swoją przyszłość zawodową mogą też łączyć ze służbami wojskowymi.”

Rektor UMCS zaznaczył, że jako uczelnia publiczna jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi instytucjami państwa: „Porozumienie, które dziś podpisaliśmy, umożliwia przedstawienie studentom możliwości zatrudnienia w służbach. W ofercie kształcenia już mamy kierunki, których absolwenci mogą podjąć pracę w służbach wojskowych. Współpracę możemy również łączyć z naszymi badaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa oraz organizacją wspólnych ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk.”

Obie strony zobowiązały się do podjęcia i rozwijania współpracy w zakresie edukacji obecnych oraz przyszłych kadr zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, a także wspólnych działań podnoszących wiedzę o możliwościach ochrony RP przed współczesnymi zagrożeniami.

    Wydarzenia

    Data dodania
    15 marca 2019