Spotkanie z laureatem „Diamentowego Grantu”

Student Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Maciej Wodziński został laureatem VIII edycji „Diamentowego Grantu” - prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tej okazji 10 lipca br. Prorektor ds. studenckich UMCS prof. Urszula Bobryk oraz Dziekan WFiS dr hab. Andrzej Ostrowski złożyli laureatowi serdeczne gratulacje oraz wręczyli pamiątkowe upominki.

Fot. Bartosz Proll

Warto podkreślić, że student UMCS jest jedynym laureatem konkursu z województwa lubelskiego. Jego projekt badawczy nosi tytuł: „Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu”. W ramach badań Wodziński będzie sprawdzał stereotypy, mity i przesądy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) funkcjonujące dziś w społeczeństwie. Zbada, jak postrzegamy osoby z ASD i jaki wpływ ma ten obraz na ich życie. Ważną częścią tego etapu projektu będzie także poznanie mechanizmów, jakie prowadzą do powstania takich „fałszywych przekonań”.

W drugiej fazie badań student chce sprawdzić, w jaki sposób te stereotypy przekładają się na wiedzę i pracę ekspertów – głównie biegłych sądowych i lekarzy orzeczników. Czy mają one wpływ na opinie, jakie wydają te grupy zawodowe? W ramach projektu powstanie również wiele materiałów informacyjnych opartych na wynikach badań, skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które nie mają wiedzy eksperckiej na temat ASD.

Program „Diamentowy Grant” realizowany jest od 2012 roku i wspiera wybitnie uzdolnionych młodych ludzi w rozwoju ich kariery naukowej. W tym roku wyłoniono 85 laureatów - otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na zrealizowanie swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych. 

    Wydarzenia

    Data dodania
    11 lipca 2019