Spotkanie z laureatami stypendium MNiSW

18 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 1 lutego 2019 r. w Sali Senatu UMCS odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżnionych osób. W wydarzeniu uczestniczyli Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr Ewelina Panas.

Fot. Bartosz Proll

Rektor UMCS pogratulował laureatom: „Ta nagroda jest docenieniem Państwa wysiłku włożonego w edukację i rozwój osobisty. Życzę, by była motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań naukowych”.

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Maksym Bonarek - student kierunku prawo,
2. Karolina Burzak - studentka kierunku grafika,
3. Klaudia Anna Celińska - studentka kierunku prawo,
4. Renata Gogol - studentka kierunku grafika,
5. Katarzyna Kamianowska - studentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
6. Marzena Kaspieruk - studentka kierunku malarstwo,
7. Adrianna Kowalczyk - studentka kierunku grafika,
8. Kinga Lewicka - studentka kierunku grafika,
9. Marek Mierzwa - student kierunku prawo,
10. Krzysztof Niewęgłowski - student kierunku prawo,
11. Patryk Olszak - student kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
12. Artur Potocki - student kierunku administracja,
13. Mateusz Sapieja - student kierunku biologia,
14. Karol Sułkowski - student kierunku prawo,
15. Klaudia Surmacz - studentka kierunku grafika,
16. Małgorzata Szwed - studentka kierunku prawo,
17. Mikołaj Wojcieszek - student kierunku prawo,
18. Katarzyna Wołczyńska - studentka kierunku grafika.

Laureaci otrzymali jednorazowo 15.000 zł.

    Wydarzenia

    Data dodania
    1 lutego 2019