Spotkanie noworoczne

4 stycznia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Wśród zgromadzonych gości byli przedstawiciele Władz Uczelni, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Lublin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, a świąteczną atmosferę zapewnił koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podziękował zebranym za obecność i wsparcie oraz podsumował miniony 2018 rok. Przyznał, że był to czas wyzwań dla całej społeczności akademickiej – Senat przyjął uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej uczelni, czyli możemy teraz ruszać dalej, żebyśmy od października tego roku byli gotowi do funkcjonowania w nowym układzie ustrojowym, zgodnym z wprowadzoną reformą szkolnictwa wyższego. Rektor zaznaczył, że ubiegły rok był wyjątkowy również ze względu na niespotykaną wcześniej skalę inwestycji i modernizacji na Uniwersytecie, m.in. rozpoczęcie budowy kampusu zachodniego, termomodernizację Biblioteki Głównej, remont wejścia do Rektoratu czy liczne inwestycje w domach studenckich. W swoim przemówieniu wskazał też na zwiększenie aktywności badawczej, bardzo dobry wynik rekrutacji na studia oraz utrzymujący się wysoki stopień umiędzynarodowienia uczelni. Do ubiegłorocznych osiągnięć UMCS Rektor zaliczył także liczne sukcesy naszych sportowców, którzy zostali docenieni na arenie europejskiej i ogólnopolskiej.

Prof. Michałowski zaznaczył, że przed Uniwersytetem stoi wiele wyzwań i planów, które będą realizowane w 2019 roku, m.in. przyjęcie statutu, strategii rozwoju oraz wybranie rady uczelni. Zmiany te pozwolą na sprawne funkcjonowanie UMCS w nowym układzie organizacyjnym. Uczelnia będzie również kontynuować rozpoczęte inwestycje. Na koniec JM Rektor złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił swoje szczególne związki z UMCS oraz życzył wszystkim zebranym spokoju, optymizmu oraz realizacji wszystkich zamierzeń. Prezydent Krzysztof Żuk podkreślił efektywną współpracę miasta z uczelnią oraz zaznaczył, że jednym z jego celów będzie w dalszym ciągu wsparcie środowiska akademickiego, utrzymanie i wzmocnienie statusu akademickości miasta Lublin. Na zakończenie Krzysztof Żuk złożył społeczności akademickiej noworoczne życzenia.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani w Sali Senatu mieli okazję porozmawiać i złożyć sobie życzenia.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia. 

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 stycznia 2019