Promocje doktorskie na UMCS

27 czerwca br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, było bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

fot. Bartosz Proll

Podczas uroczystości 47 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1231 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej siedemdziesięciopięcioletniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 63 doktorów, i tym samym dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4390 doktorów.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

    Wydarzenia

    Data dodania
    28 czerwca 2019