Prof. Jean Poesen z kolejną wizytą na naszym Uniwersytecie

3 czerwca br. Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, spotkał się z prof. Jeanem Poesenem z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Prodziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dr. hab. Wojciechem Zgłobickim, prof. uczelni. Podczas spotkania dyskutowano o nowych możliwościach współpracy naukowo-badawczej. Następnie prof. Poesen odbył wizytę studyjną w Centrum ECOTECH-COMPLEX, gdzie został zapoznany z potencjałem tego miejsca.

Fot. Bartosz Proll

Prof. Jean Poesen to geograf fizyczny i geomorfolog, światowej klasy specjalista w zakresie erozji gleb oraz erozji wąwozowej. Naukowiec jest doktorem honoris causa naszego Uniwersytetu, a także wieloletnim współpracownikiem WNoZiGP. Efektami współpracy z UMCS są wspólne projekty badawcze oraz publikacje w międzynarodowych czasopismach.

    Wydarzenia

    Data dodania
    6 czerwca 2019