Podpisanie umowy o wspólnym prowadzeniu szkoły doktorskiej

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej od roku akademickiego 2019/2020 będą funkcjonowały trzy szkoły doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Społecznych. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będzie prowadzona we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowym Instytutem Badawczym. 2 lipca 2019 r. władze rektorskie UMCS podpisały stosowną umowę w tej sprawie.

fot. Bartosz Proll

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski
  • Prorektor ds. kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
  • Dyrektor Instytutu Agrofizyki PAN, prof. Cezary Sławiński
  • Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, prof. Wiesław Oleszek

Przedmiotem umowy było określenie zasad wspólnego prowadzenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Będzie ona nową, zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku oraz rolnictwo i ogrodnictwo. Pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji ww. szkoły została dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. postawiła przed uczelniami wiele nowych zadań. Należało do nich także wypracowania koncepcji szkół doktorskich zapewniających kształcenie doktorantów zgodne ze standardami współczesnej nauki, dostosowanych do specyfiki ośrodków akademickich i potrzeb ich otoczenia społeczno-gospodarczego. Prace nad koncepcją szkół na UMCS zostały zainicjowane w październiku 2018 r., kiedy powołany został Zespół ds. opracowania zasad rekrutacji do szkół doktorskich oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Więcej informacji o szkołach doktorskich znajduje się na stronie: www.umcs.pl/pl/szkoly-doktorskie,16879.htm

    Wydarzenia

    Data dodania
    3 lipca 2019