Odnowienie doktoratu prof. Wiesława Skrzydły

Społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie świętowała odnowienie doktoratu prof. Wiesława Skrzydły, Rektora UMCS w latach 1972-1981. Wydarzenie odbyło się 29 maja br. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji – w sześćdziesiątą rocznicę obrony pracy doktorskiej na WPiA oraz dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Pana Profesora. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi, przyjaciele naszej Alma Mater oraz osoby bliskie jubilatowi.

fot. Bartosz Proll

Laudację wygłosił prof. Wojciech Orłowski, dla którego – jak podkreślał – prof. Skrzydło jest mistrzem. Jubilat otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Rola i funkcja społeczna stronnictw w ustroju politycznym PRL” w 1959 roku na Wydziale Prawa UMCS. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Skrzydły obejmują polskie prawo konstytucyjne, a zwłaszcza funkcjonowanie partii politycznych, parlamentu i rządu; prawa i wolności jednostki, a także zagadnienia ustroju państw zachodnich. Jest on autorem ponad dwustu publikacji, które na trwałe wpisały się w dorobek konstytucjonalizmu i były publikowane w wielu językach (m.in. francuskim, niemieckim, angielskim czy rosyjskim).

Podczas uroczystości Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski wręczył jubilatowi pamiątkową statuatkę Marii Curie z okazji 75-lecia Uniwersytetu. W imieniu Pana Profesora głos zabrała jego córka, prof. Ewa Skrzydło-Tefelska.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Instytutu Muzyki UMCS pod dyrekcją dr Joanny Ćwirko.

Uroczystość odnowienia dyplomu doktorskiego została ustanowiona przez Senat UMCS w 1997 r. dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki, kultury polskiej lub dobra społecznego, które przed co najmniej pięćdziesięciu laty uzyskały doktorat na naszym Uniwersytecie.

Biogram prof. Wiesława Skrzydły

    Aktualności

    Data dodania
    30 maja 2019