Konferencja o partycypacji społecznej w Grupie Wyszehradzkiej po '89 r.

W dniach 11-13 października br. na Wydziale Politologii UMCS odbyło się seminarium pt. "Partycypacja obywatelska i referendum w państwach Grupy Wyszehradzkiej po 1989 roku". Na zaproszenie pracowników Wydziału w wydarzeniu wzięli udział naukowcy z Czech, Słowacji i Węgier. Seminarium przeznaczone było przede wszystkim dla studentów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz samorządowych.

fot. Bartosz Proll

W otwartej części wydarzenia, 11 października, mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i wykorzystaniem doświadczeń innych krajów.

Lubelskie seminarium stanowi część projektu zatytułowanego „Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989”, który realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

    Wydarzenia