Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

23 października 2019 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się jubileuszowa, siedemdziesiąta piąta Inauguracja Roku Akademickiego. W Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji zgromadziła się społeczność akademicka UMCS, przyjaciele uczelni oraz liczni, znamienici goście. Wydarzenie miało szczególny wymiar także dlatego, że wzięli w nim udział: wnuk patronki UMCS, prof. Pierre Joliot oraz jego małżonka dr Anne Joliot.

Fot. Bartosz Proll

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podkreślił w przemówieniu inauguracyjnym, że zaczynający się właśnie rok akademicki jest dla niego szczególny i to przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to z pewnością obchodzony w tym roku jubileusz istnienia uczelni, a kolejny, bardziej osobisty, to upływająca druga kadencja pełnienia funkcji rektora. Profesor przybliżył zebranym rys historyczny Uniwersytetu, a także dokonania pierwszych władz rektorskich, które przyczyniły się do ugruntowania pozycji UMCS. Rektor przedstawił także dorobek naukowy, sportowy i kulturalny uczelni oraz przypomniał najważniejsze inwestycje ostatnich lat. Nie zabrakło również odniesień do wyjątkowych wydarzeń odbywających się w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia UMCS. 

Podczas uroczystości inauguracyjnych przyznano nagrody i odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Małgorzata Karwatowska i prof. Włodzimierz Piątkowski. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: dr hab. Tomasz Momot oraz dr Jolanta Rodzoś, z kolei Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: prof. Beata Bednarczuk, prof. Stanisław Halat, prof. Dariusz Kupisz, dr Agata Kusto, prof. Roman Paduch, prof. Magdalena Piechota, dr Rafał Rozmus i prof. Grażyna Stachyra.

Wręczone zostały także Medale Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska osobom zasłużonym dla uczelni: dr hab. Teresie Czerwińskiej, prof. UW, dr. hab. Przemysławowi Czarnkowi, Jarosławowi Stawiarskiemu oraz dr. Krzysztofowi Żukowi.

W dalszej części inauguracji przyznano Nagrodę Naukową „Marii Curie” – za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku. Wyróżnienie otrzymał zespół w składzie: prof. Mariusz Trytek (UMCS), prof. Aneta Ptaszyńska (UMCS), prof. Grzegorz Borsuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz prof. Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN) za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół”.

Tradycyjnie wręczono również Nagrodę im. Jerzego Giedroycia, ustanowioną przez Senat UMCS w 2001 r. i przyznawaną dorocznie m.in. „za badania nad dziedzictwem paryskiej Kultury”. W tym roku Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować Łukasza Garbala za książkę pt. „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1, 2 oraz przyznać wyróżnienie dla Ośrodka Karta.

Podczas inauguracji uhonorowaliśmy też naszych absolwentów. Warto przy tym odnotować, że w 75-letniej historii uczelni jej mury opuściło już ponad 242 tysiące żaków. 

Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną przyznano Tomaszowi Deutrykowi – absolwentowi Wydziału Artystycznego. 

Najlepszymi absolwentami poszczególnych wydziałów, laureatami srebrnych medali oraz nagród pieniężnych zostali:

Przemysław Jaworucki – Wydział Artystyczny
Agata Dzyr – Wydział Biologii i Biotechnologii
Ewelina Wiater – Wydział Chemii
Karolina Ryba – Wydział Ekonomiczny
Luis Alberto Alvarez-Villablanca – Wydział Filozofii i Socjologii
Beata Stokłosa – Wydział Humanistyczny
Maja Chmura – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Łukasz Wnuk – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Martyna Węglińska – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Aleksandra Dziula – Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wojciech Kołodziej – Wydział Prawa i Administracji
Magdalena Banaś – Wydział Zamiejscowy w Puławach

Podczas wydarzenia wręczono także Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS w roku akademickim 2018/2019. Jest to wyróżnienie przyznawane jednorazowo najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną. Nagrodę otrzymała studentka III roku studiów na kierunku Biologia – Nikola Góral.

W trakcie uroczystości odbyły się również immatrykulacje studentów i doktorantów. Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu prof. Janusz Wrona wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Rola Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w rozwoju Lublina i regionu”.

Uroczystości inauguracyjne zwieńczył wieczorny koncert w wykonaniu Kwintetu Tanquillo, który odbył się w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

    Wydarzenia

    Data dodania
    24 października 2019