Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

23 października br. społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej już po raz 73. uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2017/2018.

fot. Bartosz Proll

Jak podkreślił na początku uroczystości Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, rok 2017 jest dla Uniwersytetu szczególny, gdyż 7 listopada przypada 150. rocznica urodzin wielkiej Polki i naszej Patronki Marii Curie-Skłodowskiej. Z tej okazji odbyło się już wiele interesujących inicjatyw i wydarzeń. W ramach rocznicy będziemy również gościć najbliższych członków rodziny naszej Noblistki, jej wnuczkę prof. Hélène Langevin-Joliot oraz wnuka prof. Pierre Joliot, którzy już w listopadzie w towarzystwie delegacji z Paryża przyjadą do Lublina. Patronce Uczelni poświęcony został także wykład inauguracyjny przygotowany przez prof. Jerzego Dudka pt. „Maria Curie-Skłodowska – dokonania i ich znaczenie dla współczesnej nauki”.

Podczas wydarzeń inauguracyjnych swoją obecnością zaszczycił nas prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Licznie zjawili się także zaproszeni goście, m.in. posłowie, przedstawiciele uczelni lubelskich, samorządów, duchowieństwa i służb mundurowych. Warto zaznaczyć, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został nagrodzony Medalem 700-lecia Lublina. Nagrodę Rektorowi wręczył Prezydent dr Krzysztof Żuk. W związku z ropoczęciem roku akademickiego UMCS otrzymał wiele listów gratulacyjnych od osób oraz instytucji życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego i oświatowego, m.in. od Prezydenta Andrzeja Dudy. Po ich odczytaniu nadszedł czas na wręczenie nagród i odznaczeń państwowych.

Krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski odznaczony został prof. Stanisław Popek, złotym krzyżem zasługi odznaczona została: prof. Anna Żukowska; srebrnym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: prof. Beata Surmacz, prof. Przemysław Stpiczyński, zaś brązowym krzyżem zasługi odznaczono: prof. Zdzisława Kurkowskiego i dra Grzegorza Matyska. Z kolei odznakę honorową za zasługi dla wynalazczości otrzymał dr Miłosz Huber.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za długoletnią służbę odznaczonych zostało 14 pracowników naszego Uniwersytetu, medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczono 26 osób, a medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczono 29 pracowników UMCS. Minister Edukacji Narodowej odznaczyła Medalem Komisji Edukacji Narodowej 39 pracowników Uczelni. 

W tym roku po raz piąty została przyznana przez Uniwersytet Nagroda Naukowa „Marii Curie". Otrzymał ją zespół w składzie: prof. Jerzy Węcławski, prof. Helmut Pernsteiner, dr Robert Zajkowski oraz dr Markus Dick za „Nowatorskie osiągnięcia i wkład naukowy w rozwój badań firm rodzinnych w Polsce”. Corocznie kapituła konkursowa pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana przyznaje także ufundowaną przez UMCS Nagrodę im. Jerzego Giedroycia. W tym roku zwyciężyła Joanna Krakowska - za książkę pt. „PRL. Przedstawienia”. Następnie odbyło się wręczanie nagród dla najlepszych studentów i absolwentów. Swoje nagrody przyznała też Fundacja Absolwentów UMCS. W trakcie uroczystości immatrykulowani byli również studenci i doktoranci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

O oprawe muzyczną inauguracji dbał Chór Akademicki im. Jadwigi Czerwińskiej oraz Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz. Na zakończenie  wybrzmiała pieśń studencka "Gaudeamus igitur".

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

    Wydarzenia