Immatrykulacja doktorantów I roku szkół doktorskich UMCS

3 października 2019 roku w siedzibie szkół doktorskich UMCS odbyła się uroczysta immatrykulacja doktorantów I roku szkół doktorskich.

Fot. Bartosz Proll

W uroczystości udział wzięli:

 • Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski
 • Prorektor ds. kształcenia dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
 • Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prof. dr hab. Maria Juda
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS

Ceremonię zaszczycili także swoją obecnością zaproszeni goście z instytutów UMCS.


Immatrykulowani zostali doktoranci Szkół Doktorskich Nauk Humanistycznych (15 osób), Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (19 osób) oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (30 osób), w tym 12 cudzoziemców (między innymi z Rosji, Hiszpanii, Ukrainy, Nigerii).

Szkoły doktorskie funkcjonują na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z założeniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 20/2019 Rektora UMCS z 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołane zostały trzy szkoły doktorskie: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (dyscypliny: filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, nauki o kulturze i religii, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) oraz prowadzona wspólnie z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki rolne). 

  Wydarzenia

  Data dodania
  4 października 2019