Głos naukowców z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Względy dotyczące stanu i przyszłości naszej planety leżą na sercu każdemu człowiekowi. Niejednokrotnie zastanawiamy się, jak uczynić świat lepszym tak, by nasze dzieci, wnuki i dalsze pokolenia mogły cieszyć się pięknem Matki Ziemi.

W badaniach nad obecnym stanem środowiska geograficznego nieoceniony wkład ma świat nauki. Działania te nabierają szczególnego wydźwięku dzisiaj, czyli 5 czerwca, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska - ustanowiony w latach 70. XX w. przez ONZ. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują, że jest to dzień spędzany w atmosferze troski i zadumania nad naszą planetą. Potrzeba jej ochrony wpajana jest każdemu od najmłodszych lat, ale konieczność dbania o środowisko pozostaje niezmiennie aktualna i stale ma ogromne znaczenie dla losów naszego świata.

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pragną, w sposób szczególny zwrócić uwagę społeczeństwa na problem zanieczyszczeń środowiska oraz nadmiernego konsumpcjonizmu, które negatywnie odbijają się na kondycji naszej planety. Jak wskazują w swych wypowiedziach, jako społeczeństwo znaleźliśmy się w momencie, gdy należy zadumać się i krytycznym okiem spojrzeć na przyrodnicze skutki działalności człowieka.

Zmiana stylu życia, postaw i nawyków – to elementy, na które każdy z nas może zwrócić większą uwagę, a jednocześnie przysłużyć się środowisku. Ograniczenie konsumpcji czy redukcja ilości zużywanej wody to działania, mające realny wpływ na ochronę planety. Prof. Jolanta Rodzoś w swojej wypowiedzi zwraca uwagę, dlaczego tak ważne jest zmniejszenie liczby kupowanych rzeczy oraz jak w ten sposób możemy dbać o nasze otoczenie.

Świat ptasiej fauny obejmuje ponad 11 tysięcy gatunków - od kilku centymetrowego koliberka po parumetrowego strusia. Każdy z nas lubi podziwiać piękne, barwne piórka czy słuchać pierwszego wiosennego ćwierkania. Niestety, aż około 40% gatunków ptaków jest uznawanych za zagrożone. Prof. Marcin Polak z Wydziału Biologii i Biotechnologii zwraca uwagę na przyczyny zmniejszania się liczebności ptaków. Wśród nich wyróżnia m.in.: rolnictwo, łowiectwo czy rozwój dróg i linii kolejowych, podkreśla także potrzebę monitoringu stanu populacji oraz kondycji siedlisk. Naukowiec opowiada także o przykładowych czynnych i biernych projektach mających na celu ochronę zagrożonych gatunków.

Ochrona środowiska niewątpliwie jest tematem wzbudzającym emocje na niemal każdej płaszczyźnie. Daje to pole do wielu manipulacji czy przekłamań, dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Niestety, niesie to za sobą zagrożenie niewłaściwego podejścia do działań poprawiających losy środowiska. Prof. Wojciech Janicki podkreślając wpływ emocji, przypomina, jak często uznając coś za ekologiczne, zapominamy ocenić skutki społeczne i ekonomiczne danego przedsięwzięcia.

Przyjrzenie się swoim postawom i nawykom to pierwszy krok do rozsądnego dbania o środowisko. Każdy z nas ma realny wpływ na to jak będzie kształtowała się przyszłość naszej planety. Dbając o nią, dbamy przede wszystkim o siebie i naszych bliskich. Uczelnia spełniając swą najważniejszą misję, jaką jest edukacja kolejnych pokoleń, dzięki profilom w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej publikuje dziś materiały naszych ekspertów wraz komentarzami do nich. Zachęcamy do wprowadzenia nawet najmniejszych, pozytywnych zmian już dzisiaj – w Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Tekst: Magdalena Drwal, Kinga Parcheta

    Aktualności