„Inkubator innowacyjności+” podsumowany

22 stycznia 2019 r. w Sali Senatu UMCS odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowany został projekt pt. „Inkubator innowacyjności+”. Jest to pierwsza inicjatywa dotycząca komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowana do pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podczas spotkania zaprezentowano wynalazki naukowców, które znalazły zastosowanie w praktyce oraz przedstawiono współpracę obu uczelni w tym zakresie.

fot. Bartosz Proll

W konferencji prasowej wzięli udział: 

 • Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prorektor ds. Nauki i Kształcenia KUL, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. uczelni
 • Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, Anna Grzegorczyk
 • Prezes Zarządu KUL Creative sp. z o.o., Kierownik Działu Komercjalizacji Wiedzy KUL, Radosław Krajewski
 • naukowcy biorący udział w projekcie

W ramach „Inkubatora innowacyjności+” pracownicy naukowi otrzymali dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, w wyniku których powstały:

 • bezpieczny w stosowaniu preparat dodawany do pokarmów pszczelich, przeznaczony do zwalczania nosemozy pszczół miodnych oraz probiotyk dedykowany dla pszczół,
 • ziołowa pasta do zębów zawierająca biotechnologiczną mutanazę, wysoce skuteczną przeciwpróchniczo i jednocześnie niezwykle łagodną dzięki wykluczeniu drażniących substancji chemicznych,
 • naturalny preparat pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwbakteryjnych, działający na gronkowca złocistego,
 • naturalny preparat pochodzenia roślinnego wspomagający leczenie z zastosowaniem antybiotyków, który umożliwia stosowanie niższych dawek, przez co efekty uboczne stosowania antybiotyków mogą być mniej uciążliwe;
 • substancja roślinna, która może być składnikiem suplementu poprawiającego pamięć;
 • prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego – IMAGERY-REH np. w celu zmniejszenia skutków udaru mózgu;
 • masa woskowa, która po zastygnięciu nie przywiera do powierzchni materiałów, z których wykonane są kominki zapachowe oraz inne szkło użytkowe wykorzystywane w obrocie gospodarczym (np. znicza);
 • sprawdzony pod względem skuteczności program treningu ortograficznego online dla dzieci z dysfunkcjami dyslektycznymi;
 • modele predykcyjne, dzięki którym można przewidzieć i zoptymalizować zużycie energii w budynkach, usprawnić proces decyzyjny związany z wyborem dostawcy i zakupami określonej wielkości energii elektrycznej;
 • aplikacja mobilna wspomagająca wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych, zwiększająca jakość zbieranych informacji oraz zmniejszająca czasochłonność badań;
 • metaliczne kapilary rentgenowskie do zastosowania w aparaturze naukowo-badawczej.

Celem projektu było wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

  Wydarzenia

  Data dodania
  23 stycznia 2019