X Polsko-Ukraińskie Spotkania „Historia, Współczesność i Przyszłość”

W dniach 15-17 września 2017 roku w Jaremcze odbyła się X konferencja międzynarodowa poświęcona stosunkom polsko-ukraińskim, która tradycyjnie obejmowała kwestie współpracy politycznej i ekonomicznej, a także złożone problemy zaszłości historycznych.

         W obradach konferencji międzynarodowej uczestniczył prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, który wystąpił z referatem w panelu pt. Polsko-ukraiński międzypaństwowy dialog na tle polityki graczy geopolitycznych Zachodu i Rosji.

Szerzej patrz, https://www.youtube.com/watch?v=zTJv2u7grWg

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    4 października 2017