Sukces czasopisma „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”

31 lipca 2019 r. ogłoszony został wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Z radością informujemy, iż nasze czasopismo „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” znalazło się  w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. (20 punktów)...>

Wschód Europyjest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii.

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne(wersja elektroniczna)»

 

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    1 sierpnia 2019