Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii

Patrycja Olchowska

Monografia jest próbą analizy problemu niepodległości Czeczenii z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych Alexandra Wendta, będącej jedną z odmian konstruktywizmu społecznego. Analiza stanowi nowe spojrzenie na problem konfliktów w Czeczenii, relacje z Rosją i próby utworzenia własnego państwa przez Czeczenów.

spis treści:...>

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    12 lutego 2019