Promocja monografii Wydawnictwa UMCS na Ukrainie

W dniach 19-22 września 2019 roku dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. XII Polsko – Ukraińskich Spotkań – „Przyszłość, Współczesność, Przeszłość”, która odbyła się w Jaremcze a jej głównymi organizatorami byli Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Grupa Medialna „Kuriera Galicyjskiego”, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. Iwana Kurasa NAN Ukrainy. Omówienie złożonych problemów w relacjach bilateralnych odbyło się w ramach następujących bloków tematycznych: 1) Pole elektoralnych zmian na Ukrainie i w Polsce w kontekście polityki wewnętrznej i międzynarodowej; 2) Walka o tożsamość. Między tradycją a wyzwaniami przyszłości; 2) Polska i Ukraina w kontekście wyzwań sytuacji międzynarodowej; 3) Ukraina i Polska na drodze do realnego partnerstwa ekonomicznego; 4) Współpraca transgraniczna PL – UA. Rola samorządów w relacjach międzypaństwowych; 5) Rola mediów i współpracy kulturalnej.

W ramach konferencji prof. dr hab. Walenty Baluk dokonał promocji monografii wielu autorów pt. Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa (red. W. Baluk, M. Doroszko), opracowanej przez naukowców z Wydziału Politologii UMCS i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasza Szewczenki w Kijowe. Praca została wydana na Ukrainie ze środków Polskiego Instytutu w Kijowie przy współpracy Wydawnictwa UMCS i ukraińskiego wydawcy „Nika-Centr”.

    Wydarzenia

    Data dodania
    23 września 2019