Pobyt kwerendalno-badawczy dr N. Gergało-Dąbek na Ukrainie

W dniach 22 stycznia – 2 lutego br. pracownik naukowo-dydaktyczny Centrum Europy Wschodniej dr Nadia Gergało-Dąbek przebywała na stażu w Instytucie Badań Politycznych i Entonarodowych im. I. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz realizowała pobyt kwerendalno-badawczy w Kijowie na Ukrainie. W trakcie pobytu dr N. Gergało-Dąbek odbyła spotkania z dyrekcją i pracownikami Instytutu Badań Politycznych i Entonarodowych im. I. Kurasa NANU oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki. Ponadto podczas pobytu prowadziła kwerendy badawcze, m.in. w Narodowej Bibliotece Ukrainy im. W. Wernadzkiego.

więcej...>

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    3 lutego 2018