"Energy Factor in Contemporary International Relations"

Międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców

W dniu 30 maja br. dr Nadia Gergało-Dąbek oraz studenci UMCS uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej dla młodych naukowców pt. Energy Factor in Contemporary International Relations, która odbywała się w Podkarpackim Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Centrum Europy Wschodniej było współorganizatorem konferencji z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

    Wydarzenia

    Data dodania
    30 maja 2019