Ekspert CEW UMCS dr Janusz Kowalczyk nagrodzony Orderem Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy

Dr Janusz Kowalczyk, ekspert Centrum Europy Wschodniej UMCS,wziął udział w pracach XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Procesy cywilizacyjne ukraińskiego narodotwórstwa, tworzenia struktur państwowych i kościelnych: doświadczenie minionego wieku oraz wyzwania współczesności”.

Konferencja, zorganizowana przez Karpacki Uniwersytet im. A. Wołoszyna oraz Użhorodzką Ukraińską Akademię Teologiczną odbyła się w dniach 14-15 listopada br. w Użhorodzie. W trakcie konferencji rektor Karpackiego Uniwersytetu im. A. Wołoszyna JE ks. bp. Eparchii Mukaczewsko-Karpackiej Kościoła Prawosławnego Ukrainy Prof. Wiktor Bed’ uhonorował dr. Janusza Kowalczyka Orderem Wielkiego Męczennika Jerzego Zwycięzcy „za badania naukowe w zakresie historii i kultury Ukrainy”. W trakcie konferencji, która zgromadziła ponad sześćdziesięciu naukowców z Ukrainy, Grecji, Polski i Węgier dr Janusz Kowalczyk wygłosił referat poświęcony państwotwórczej roli powołania autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

    Wydarzenia

    Data dodania
    18 listopada 2019