www.praktyki.umcs-Przygotowanie i realizacji nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

Tytuł projektu/nr umowy:
www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (projekt partnerski)/ Umowa nr UDA-POKL.03.03.02-00-012/10-01

Źródło finansowania:
Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2. „ Efektywny System Kształcenia Nauczycieli”

Jednostka organizacyjna:
Wydział Humanistyczny UMCS

Wartość projektu:
4 655 907,95 PLN

Termin realizacji:
01.09.2010 - 30.06.2015