Skąd się wzięły nasze nazwiska? - Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)

Nazwiska Polaków wielokrotnie interesowały językoznawców, onomastów (specjalistów zajmujących się nazwami geograficznymi i osobowymi), historyków, genealogów oraz socjologów. Pochodzenie nazwiska to często pierwszy krok do tworzenia własnego drzewa genealogicznego. Także w krajach europejskich tworzy się elektroniczne bazy nazwiskowe i słowniki nazwisk, które ukazują rozmieszczenie geograficzne i statystyki dotyczące frekwencji nazwisk. Takie pojedyncze bazy mogą w przyszłości stworzyć europejską internetową bazę nazwisk.

fot. pixabay


Temat ten zainteresował także naukowców z Instytutu Języka Polskiego PAN, którzy stworzyli Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP). To bezpłatny i ogólnodostępny elektroniczny zbiór niemal 30 tys. haseł. Nazwiska są omówione w ujęciu współczesnym i historycznym.

W słowniku można znaleźć informacje o pochodzeniu nazwiska oraz jego odmianie. Znajdziemy tam też częstotliwości występowania w poszczególnych województwach i na świecie. Specjalna aplikacja pozwala wyszukiwać nazwiska alfabetycznie i sortować wyniki.

Słownik tworzono od 2014 r. na podstawie aktualnych danych typu PESEL. Językoznawcy edytowali artykuły hasłowe, tj. wpisywali odpowiednie informacje pochodzące z innych źródeł drukowanych i internetowych do poszczególnych modułów w ramach ustalonej struktury hasła.

Kontynuacja prac: zbiór nazwisk w słowniku nie jest jeszcze kompletny. Jak każdy słownik elektroniczny, także ISNP ma charakter otwarty – jest i będzie stale uzupełniany i rozwijany.

Zapraszamy do testowania. Więcej informacji na stronie https://nazwiska.ijp.pan.pl/

Źródło informacji: Instytut Języka Polskiego PAN oraz https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3691-skad-sie-wziely-nasze-nazwiska

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    28 października 2022