Podręcznik akademicki psychologów z Nagrodą Ministerstwa Edukacji i Nauki

Podczas Gali Nauki Polskiej w dniu 19 lutego 2022 r. dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS, prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis oraz dr Beata Daniluk z Instytutu Psychologii UMCS wraz z gronem wybitnych specjalistów z zakresu psychologii klinicznej dziecka reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, praktyków klinicznych i psychoterapeutów, otrzymały nagrodę zespołową Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działalności dydaktycznej za współautorstwo podręcznika akademickiego Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży pod redakcją Iwony Grzegorzewskiej, Lidii Cierpiałkowskiej i Anety R. Borkowskiej (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020).

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży jest pozycją szczególną i unikatową – pierwszym i jedynym w Polsce tak obszernym (niemal 1100 stron), wielowątkowym i wszechstronnym podręcznikiem z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, prezentującym tę dyscyplinę psychologii w sposób nowoczesny i praktyczny. Zawiera perspektywę psychologii i psychopatologii rozwojowej, z uwzględnieniem wiedzy pochodzącej także z polskich badań na populacji dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. To pierwsze i jedyne, aktualne opracowanie, bazujące na wynikach najnowszych badań prowadzonych na świecie i w Polsce, nawiązujące do obowiązujących i najnowszych klasyfikacji.

Podręcznik charakteryzuje nowoczesna forma, bogata w zróżnicowane elementy graficzne, tabele, wykresy, rysunki i grafy stanowiące ułatwienie w odbiorze, często trudnych i złożonych treści merytorycznych.

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży może służyć nie tylko kształceniu innych, ale stanowić też może znaczącą pomoc w samokształceniu i poszerzaniu kompetencji zawodowych psychologów praktyków. 

Dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW w Bydgoszczy pisze: „pierwszy w Polsce podręcznik omawiający wszechstronnie problemy i zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa i adolescencji jest nie tylko dziełem innowacyjnym. Jest też dziełem wybitnym biorąc pod uwagę dobór autorów, jego zawartość, sposób przedstawienia treści oraz nowatorstwo przekazu.” Z kolei prof. dr hab. Stanisława Steuden dodaje, iż podręcznik „ma charakter unikatowy, będąc pierwszym, tak wszechstronnym i obszernym, bogatym w aktualne, najnowsze treści z tego zakresu opracowanym materiałem dydaktycznym … .”

źródło: Wydział Pedagogiki i Psychologii

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2022