Dr hab. Paweł Pasierbiak na 2022 KIPA-UN DESA International Forum

W dniu 14 października 2022 r. odbyło się w Seulu międzynarodowe forum pod tytułem Public Administration and Governance for Sustainable Development in the Era of COVID-19, w którym uczestniczył dr hab. Paweł Pasierbiak z Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej.

Forum zostało zorganizowane przez Koreański Instytut Administracji Publicznej (Korea Institute of Public Administration - KIPA) oraz Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Narodów Zjednoczonych (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA).

W ramach tegorocznego forum omawiano m. in. innowacyjne podejścia i metody zarządzania publicznego (public governance), które mają wzmacniać transformację cyfrową i zarządzanie danymi dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Dodatkowo, adresowano również  problemy zmian klimatycznych.

Dr hab. Paweł Pasierbiak został zaproszony w roli dyskutanta opracowania pt. EU’s Public Governance for the Carbon Neutral Economic System and the Green Deal Strategy.

Szczegóły wydarzenia 

Zapis obrad forum jest dostępny w serwisie Youtube.

źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    17 października 2022