Brody – „stolica Żydów” we wspomnieniach żydowskich mieszkańców - spotkanie autorskie

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Katedra Kultury i Historii Żydów (Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny UMCS) zapraszają na spotkanie autorskie, które odbędzie się 25 stycznia 2023 roku o godzinie 18:00 w Sali Czarnej Ośrodka. Okazję do spotkania stanowi wydanie dwóch tomów o charakterze autobiograficznym pióra dawnych mieszkańców Brodów – wspomnień byłego chasyda Josefa Ruwena Ehrlicha (1843-1899) i przedstawicielki elit społecznych Adeli von Mises (1858-1937). W jaki sposób zobrazowali oni miasto swojego dzieciństwa i ich żydowskich mieszkańców opowiedzą redaktorki tomów: dr Maria Antosik-Piela (UW) i dr Agata Rybińska (UMCS). Rozmowę poprowadzi Emil Majuk. 

Droga mojego życia. Wspomnienia byłego chasyda autorstwa Josefa Ehrlicha oraz Ciotka Adela opowiada… Adele von Mieses to kolejne dwa tomy z kolekcji Kanonu literatury wspomnieniowej Żydów polskich Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.


Droga mojego życia. Wspomnienia byłego chasyda

Tytuł oryginalny: Der Weg meines Lebens. Erinnerungen eines ehemaligen Chassiden

Autor: Josef Ehrlich

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Agata Rybińska

Wstęp i opracowanie: Agata Rybińska
Redakcja naukowa tomu: Marcin Wodziński
Redakcja wydawnicza: Małgorzata Grochocka
Recenzent: Wacław Wierzbieniec

Wspomnienia byłego chasyda… – intrygujący tytuł zapowiada nam autora niepokornego. Czytelnik przetłumaczonej na język polski książki, opublikowanej po niemiecku w 1874 roku, nie zawiedzie się, bowiem Josef R. Ehrlich (1842-1899) w barwny sposób, opisał swoje smutne, wręcz tragiczne dzieciństwo i młodość spędzone w przygranicznym sztetlu, w galicyjskich Brodach, będących w połowie XIX wieku wolnym miastem handlowym. Najbliższa rodzina Josefa pragnęła, by został uczonym w Piśmie, on jednak bardziej niż Talmud, chedery i chasydzki dom modlitwy, umiłował przyrodę i astronomię oraz język i kulturę niemiecką. Pomimo braku wykształcenia i środków, po wielkim pożarze Brodów, opuścił miasto i wyjechał do Wiednia. Zarabiał tam na utrzymanie, udzielając lekcji, a także pisząc prognozy pogody dla niemieckojęzycznych gazet. Usiłował również zaistnieć jako literat, tworząc dzieła różnego gatunku, które nie spotkały się z większym uznaniem. Interesował się filozofią i mistyką chrześcijańską, a u schyłku życia przyjął chrzest w Kościele rzymskokatolickim. Jako pisarz został niemalże zapomniany, obecnie jednak badacze niemieckojęzycznej literatury i kultury żydowskiej odkryli na nowo jego najlepsze dzieło – Wspomnień byłego chasyda.

Z tej książki dowiesz się zatem, jak w połowie XIX wieku wyglądało życie Żydów w Brodach, kim byli kadisz i kore. Przeczytasz o chasydach Jollesa i o tym, jakie były ich wierzenia i zwyczaje, jak koszerowali noże, do czego potrzebny był im czosnek, jak rzucali klątwy oraz w jaki sposób bronili się przed wpływami złych duchów – szejdim i lejcim, a także, czy młodym Ehrlichem zawładnął dybuk.


Ciotka Adela opowiada...

Tytuł oryginalny: Tante Adele erzaehlt…

Autor: Adele von Mieses

Tłumaczenie z języka niemieckiego: Lidia Jerkiewicz

Wstęp i opracowanie: Maria Antosik-Piela
Redakcja naukowa tomu: Joanna Degler
Redakcja wydawnicza: Małgorzata Grochocka
Recenzent: Eugenia Prokop-Janiec

Ciotka Adela opowiada… to wspomnienia Adeli von Mises (1858–1937), które zostały spisane na prośbę jej bliskich i miały posłużyć młodszemu pokoleniu do poszerzenia wiedzy o historii rodzinnej.

We wspomnieniach autorka w bezpretensjonalnym stylu opisuje swoje dzieciństwo spędzone w Brodach, galicyjskim mieście przy granicy austriacko-rosyjskiej. Kreśli portrety bliskich: członków rodów Kallirów i Landauów, zamożnych i wpływowych kupców, bankierów i polityków. Odtwarza codzienne życie galicyjskiej rodziny żydowskiej w drugiej połowie XIX wieku. Odwołując się do ówczesnej obyczajowości, eksponuje przestrzeń domową oraz związaną z nią kobiecą aktywność, z dbałością o detale opisuje domowe praktyki religijne. W tych pełnych humoru i sentymentu opowieściach znajdziemy również informacje dotyczące edukacji dziewcząt w XIX-wiecznych Brodach, dobroczynności czy form spędzania wolnego czasu. Pod tym względem wspomnienia Adeli von Mises są niewątpliwie cennym źródłem historycznym, którego dodatkową wartość stanowi kobieca perspektywa w ujęciu opisywanych wydarzeń.


Źródło: https://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl/category/seria-wydawnicza/ oraz https://teatrnn.pl/kalendarium/informacje/brody-stolica-zydow-we-wspomnieniach-zydowskich-mieszkancow/

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2023