„Wielokulturowość wyzwaniem dla edukacji” - projekt prcowników Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS

W ramach projektu „Wielokulturowość wyzwaniem dla edukacji” czteroosobowy zespół pracowników Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, w składzie: dr hab. Teresa Parczewska, dr hab. Urszula Oszwa, dr Justyna Sala-Suszyńska oraz dr Ewa Sosnowska-Bielicz, wziął udział w wizycie studyjnej w Laugarnesskóli w Reykjavik w Islandii w dniach 30 maja -02 czerwca 2022 roku. Główne cele przedsięwzięcia to: podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry oraz nawiązanie współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej między wymienioną placówką a UMCS. Projekt jest realizowany funduszy Mechanizmu Finansowego EOG, 2014-2021 oraz ze środków krajowych (na podstawie umowy, numer: EOG/19/K1/D1/W/0013W/0064).

Program trzydniowej wizyty obejmował zapoznanie z islandzkim systemem edukacji, podstawy programowej i sposobu jej realizacji na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-4). Szczególnie interesujące dla pracowników Katedry Dydaktyki były praktyczne sposoby realizowania idei włączania w społeczność lokalną rodzin emigrantów, w tym poznanie zasad organizowania jej zarówno od strony programowo-wychowawczej, jak i administracyjno-prawnej.

Ze strony Islandzkiej w przebieg spotkań wprowadzających zaangażowani byli liczni pracownicy Laugarnesskóli, m.in.: dyrektor Sigríður Heiða Bragadóttir, wicedyrektor Björn Gunnlaugsson oraz nauczyciel uczący klasy z uczniami, dla których język islandzki nie jest pierwszym językiem. Ponadto miało miejsce spotkanie w Departamencie Oświaty z Panią Magdaleną Elísabet Andrésdóttir, polskojęzyczny mediatorem językowym i kulturowym, która przedstawiła specyfikę islandzkiego systemu edukacji ze szczególnym uwzględnieniem kierunku pracy z uczniami i rodzinami emigranckimi.  Przedstawicielki strony polskiej przedstawiły charakterystyki organizacji i programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych w UMCS.

Oprócz wyżej wspomnianych aktywności uczestniczki wizyty miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach realizowanych w ramach edukacji wczesnoszkolnej, uczestniczyły w rozmowach z nauczycielami, którzy w swojej praktyce nauczycielskiej pracują z uczniami z rodzin emigranckich, oraz spotkań z uczniami polskiego pochodzenia uczęszczającymi do Laugarnesskóli.

Rezultatami wizyty studyjnej są m.in. wstępne zarysowanie wspólnych planów badawczych oraz powstająca koncepcja wykorzystania doświadczeń związanych z wielokulturowością dla podniesienia, jakości kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

źródło: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022