Współpraca ze szkołami

 Informacje o zasadach i prowadzonej współpracy oraz ofercie dla szkół znajdują się na stronach następujących jednostek:

 • Instytut Archeologii >>>
 • Instytut Historii
  Instytut realizuje program współpracy ze Szkołami Partnerskimi, w ramach którego oferuje możliwość udziału w wykładach, warsztatach i spotkaniach organizowanych w Instytucie, przygotowuje wykłady dla grup uczniowskich z tematów ustalonych z nauczycielami klas maturalnych oraz prowadzi współpracę w ramach szeroko rozumianej działalności popularyzującej naukę z udziałem pracowników Instytutu i studenckich kół zainteresowań.
  Nauczycieli zainteresowanych współpracą prosimy o nawiązanie kontaktu z koordynatorem ds. współpracy ze szkołami stowarzyszonymi z IH UMCS - dr. hab. Mariuszem Auszem m.ausz@poczta.umcs.lublin.pl.
  Zapraszamy także do śledzenia informacji o działalności Instytutu na stronach internetowych:
  • Instytutu Historii >>>
  • Facebook'u IH >>>
  • Kanale telewizyjnym IH (YouTube) >>>
 • Katedra Humanistyki Cyfrowej  >>>

 • Instytut Filologii Polskiej >>>
 • Instytut Neofilologii:
 • Katedra Anglistyki i Amerykanistyki >>>
 • Katedra Literaturoznawstwa i Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego >>>
 • Katedra Lingwistyki Stosowanej >>>

Informacje o projekcie LOGI.KOM. >>>