Współpraca UMCS i COI - wystartował pierwszy cykl praktyk studenckich w COI

W związku z podpisanym w dniu 18.11.2021r. porozumieniem o współpracy
między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Centralnym Ośrodkiem
Informatyki, w poniedziałek 17.01.2022r. w lubelskim oddziale COI  o
godz. 10:00 odbyło się spotkanie rozpoczynające sześciotygodniowe
praktyki  dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
Spośród siedmiu przyjętych praktykantów, czworo to studenci prowadzonego
na naszym Wydziale kierunku Informatyka, zarówno pierwszego jak i
drugiego stopnia. Studenci zostali zapoznani z programem praktyk  oraz
podpisali odpowiednie umowy.  Oprócz przedstawicieli firmy COI i
studentów w spotkaniu uczestniczyły dr Małgorzata Cudna oraz dr Aneta
Wróblewska, reprezentujące Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022