Współpraca naukowa

Czechy:

Uniwersytet Śląski w Karwinie

Hiszpania:

 • Uniwersytet Alicante
 • Uniwersytet Carlosa III
 • University of Vigo

Holandia:

Uniwersytet w Amsterdamie

Luksemburg:

Miami University Dolibois European Center

Niemcy:

 • Uniwersytet w Heidelbergu
 • Uniwersytet Oldenburg
 • Universitaet des Saarlandes w Saarbruecken

Rosja:

 • Uniwersytet w Pietrozawodsku,
 • Uniwersytet w Saratowie

Słowacja:

Katolicki Uniwersytet w Ružombergu

Słowenia:

 • International School for Social and Business Studies – Celje
 • University of Primorska,
 • Faculty of Management – Koper

Szwecja:

Uniwersytet w Sztokholmie

Tajlandia:

Kasetsart Univeristy – Bangkok

Tajwan:

Tatung University – Taipei

Ukraina:

 • Politechnika Lwowska
 • Uniwersytet Narodowy

USA:

 • Birgham Young University – Utah
 • Louisiana State University – Shreveport
 • Rutgers University – New Brunswick
 • New Jersey

Wielka Brytania:

 • Huddersfield University Business School – Huddersfield,
 • University of Central Lancashire – Preston
 • Włochy: Uniwersytet Bari
 • Uniwersytet Europejski we Florencji
 • Uniwersytet w Perugii

Inne instytucje zagraniczne:

 • Komisja Europejska,
 • Akademia Nauk Federacji Rosyjskiej w Moskwie
 • Instytut Informacji Naukowej Federacji Rosyjskiej w Moskwie
 • Svenska Institutet – Sztokholm
 • Szwecja, Politechnika Lwowska
 • BMW AG w Monachium – Niemcy
 • Instytut Studiów nad Kibucem i Ideą Spółdzielczą
 • Europa – Institut MBA
 • Hajfa
 • Ruppin Institute – Izrael.

Współpraca z ośrodkami krajowymi

Pracownicy Wydziału współpracują z licznymi ośrodkami krajowymi, w tym m.in.:

 • ze środowiskiem akademickim (wyższe uczelnie): Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach; Uniwersytety: Jagielloński w Krakowie, Łódzki, Szczeciński, Rzeszowski, Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Politechnika Lubelska, Politechnika Radomska,
 • z innymi instytucjami, w tym z: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA Poland), Instytutem Europejskim w Łodzi, Lubelską Fundacją Rozwoju, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Związkiem Banków Polskich w Warszawie, Warszawskim Instytutem Bankowości, Ambasadą Brytyjską w Warszawie, Polską Akademią Nauk (Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN), Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutem Finansów w Warszawie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Warszawie, Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN, Głównym Urzędem Statystycznym, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Lublinie), Urzędem Statystycznym w Lublinie.