Współpraca Instytutu Historii UMCS z Muzeum Regionalnym w Kozienicach

Szanowni Państwo, jest Nam niezmiernie miło poinformować, że 5 kwietnia 2022 r. Instytut Historii UMCS podpisał umowę o współpracy z Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego reprezentowanym przez Macieja Kordasa, p.o. dyrektora MRK.

Strony postanowiły zgodnie współpracować w rozwijaniu działalności naukowej (np. przygotowywanie opinii i analiz eksperckich), badawczo-rozwojowej (pogłębianie współpracy między środowiskiem akademickim a muzealnym), popularyzatorskiej (prelekcje, dyskusje panelowe, spotkania autorskie) oraz dydaktycznej (praktyki studentów).

Aktywność ta wpisuje się w wyznaczoną w "Strategii rozwoju IH" otwartość historyków na tzw. zewnętrzne otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wspomniane okoliczności skłoniły w ostatnim czasie do podpisania podobnych umów np. z Tomaszowskim Towarzystwem Regionalnym im. dra Janusza Petera, Stowarzyszeniem na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma”, Krasnostawskim Domem Kultury oraz Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Często są one usankcjonowaniem istniejącego stanu rzeczy i niewątpliwie staną się katalizatorami bardziej intensywnej kooperacji, w innych przypadkach otwierają nowe pola aktywności pracowników IH UMCS.

[Tekst oraz fotografia: dr Kamil Jakimowicz, Instytut Historii UMCS]

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2022