Współpraca

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS Alter Idem

DS BABILON
ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin
tel. 883 170 440
e-mail: alteridem.umcs@gmail.com 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin
tel. (81) 463 53 00
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

Al. Racławickie 44D
20-043 Lublin
tel./fax: (81) 532 83 46
e-mail: lfoon@lfoon.lublin.pl

Biuro Karier LFOON

Galeria Parada
ul. Nałęczowska 30
20-071 Lublin
tel./fax: (81) 533 10 22

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-16.00
tel. (81) 466 20 66
fax: (81) 466 20 67
e-mail: oion@lublin.eu

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Wybickiego 3A/105
31-261 Kraków
tel. (12) 629 85 14
fax: (12) 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

al. Kraśnicka 127/129 (p. 1, II piętro)
20-718 Lublin
tel./fax: (81) 526 10 24
e-mail: biuro.lubelskie@far.org.pl

Fundacja Szansa dla Niewidomych, Tyflopunkt w Lublinie

Ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
tel./fax: (81) 442 75 36
e-mail: lublin@szansadlaniewidomych.org

Fundacja Likejon

ul. Morwowa 1
20-704 Lublin
tel./fax: (81) 444 60 09
e-mail: info@likejon.pl

Fundacja Fuga Mundi

ul. Hutnicza 20B
20-218 Lublin
tel./fax: (81) 534 26 01
e-mail: ffm@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fuga Mundi

ul. Krochmalna 13/1
20-401 Lublin
tel. (81) 534 82 90
fax: (81) 534 82 95
e-mail: praca@ffm.pl