Wspólny sejm polsko-litewski z 1569 r.

16 grudnia 2020 r. ukazała się książka pt. "Unia Lubelska i jej tradycje" pod redakcją prof. Ryszarda Szczygła. W części pierwszej publikacji znajduje się tekst dr. Pawła Jusiaka pt. "Wspólny sejm polsko-litewski z 1569 r. - charakterystyka przebiegu obrad".

W 2019 r. minęło 450 lat od zawarcia w Lublinie unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Akt ten stanowił moment przełomowy w dziejach obydwu państw, a także całej środkowej i wschodniej Europy. Tradycja unii lubelskiej nabrała nowej wymowy po wejściu w 2004 r. obydwu zawierających ją państw do Unii Europejskiej.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 20 lipca 2018 r. ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. 

W ramach obchodów Roku Unii Lubelskiej zainicjowanow cykl wykładów zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pod patronatem honorowym Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz dr Krzysztofa Żuka  - Prezydenta Miasta Lublina a noszący tytuł "Unia lubelska i jej tradycje".

Pierwszy wykład miał miejsce w lutym 2019 r., a następne w odstępach miesięcznych, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, przeprowadzono do marca 2020 r. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, emerytowani kustosze Muzeum Lubelskiego oraz pracownicy Biblioteki. 

Publikacja dzieli się na trzy części, z których pierwsza omawia wydarzenia w Lublinie w 1569 r. , druga opisuje unię lubelską w praktyce oraz pamięć o niej w czasach zaborów, trzecia charakteryzuje oddźwięk wydarzenia w literaturze i sztuce. W części pierwszej znajduje się tekst dr. Pawła Jusiaka (s. 47-77) serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury.

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 grudnia 2020