Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku” (21-22 września 2020 roku)

WSPÓLNE DROGI

„Humaniści o człowieku”

Lublin, 21 – 22 września 2020 r. 

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego, Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku”, która odbędzie się 21-22 września 2020 roku.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dialogu dla młodych naukowców. Liczymy, że proponowana problematyka umożliwi przedstawicielom wielu dyscyplin nauk humanistycznych udział w naszej konferencji i pozwoli na prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Języki konferencji to polski, angielski oraz wszystkie słowiańskie.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktami.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdą Państwo na stronie Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS: https://www.umcs.pl/pl/wspolne-drogi-humanisci-o-czlowieku-21-22-wrzesnia-2020-roku-,18858.htm#page-1

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia oraz formularze zgłoszeniowe prosimy kierować na adres e-mailowy: knd.wh@poczta.umcs.lublin.pl

Termin przesyłania zgłoszeń

Na zgłoszenia czekamy do 6 września 2020 r. (do godziny 23:59). Do 13 września 2020 r. organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
mgr Viktoriia Hudy