Wspólne Drogi „Człowiek w obliczu przemian” (4-5 kwietnia 2019 r.)

PROGRAM KONFERENCJI

PLAKAT


UWAGA!
Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca 2019 r. (do godziny 23:59).

Do 13 marca 2019 r. organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji.


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić doktorantów i studentów studiów magisterskich wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Wspólne Drogi „Człowiek w obliczu przemian”, która odbędzie się w dniach 4–5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS i zostanie połączona z jubileuszem 10-lecia działalności Koła.

Życie człowieka oraz kultura, w której jest zanurzony, podlegają ciągłym przemianom. Stanowią one obiekt badawczy wielu nauk, w tym humanistycznych. Z tego powodu chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji na temat miejsca człowieka w społeczeństwie, nauce i na świecie w obliczu szeroko rozumianych przemian.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dialogu dla młodych naukowców. Liczymy, że proponowana problematyka umożliwi przedstawicielom wielu dyscyplin nauk humanistycznych udział w naszej konferencji i pozwoli na prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów oraz doktorantów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów wystąpień wraz z abstraktami - szczegóły:

• CZAS TRWANIA REFERATÓW:
Czas referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów. Nie przewidujemy możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor.

Sale, w których odbywać się będzie konferencja, będą wyposażone w komputer i rzutnik multimedialny.

Języki konferencji to polski, angielski i rosyjski.

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
Formularz zgłoszenia na konferencję znajduje się w załączniku ogłoszenia.
Formularze prosimy kierować na adres e-mailowy: knd.wh@poczta.umcs.lublin.pl.

• OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opłata wynosi 100 zł od osoby i jest bezzwrotna. Szczegółowe informacje na temat numeru konta oraz terminu dokonywania wpłat zostaną przesłane każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi w późniejszych komunikatach.

Opłata konferencyjna pokrywa koszt przerw kawowych, obiadów oraz materiałów konferencyjnych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z noclegiem i dojazdem uczestników. Oferujemy pomoc w rezerwacji gościnnych miejsc noclegowych w bazie akademików UMCS (Akademiki UMCS: https://www.umcs.pl/pl/akademik.htm).

• PUBLIKACJA:
Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej*. Kryteria edytorskie prześlemy w późniejszym terminie.

• KONTAKT:
Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia oraz formularze zgłoszeniowe prosimy kierować na adres e-mailowy: knd.wh@poczta.umcs.lublin.pl.


* Publikacja pokonferencyjna jest uzależniona od ilości przesłanych artykułów. W przypadku zbyt małej ilości tekstów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z publikacji.