Współczesne transformacje wartości

W dniach 10-11 czerwca br. w Instytucie Filozofii odbędzie się konferencja naukowa (online) "Współczesne transformacje wartości”. Konferencja jest organizowana przez czasopismo „Kultura i Wartości” oraz Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej. Tematycznie konferencja nawiązuje do problematyki wcześniej organizowanych konferencji, w tym w szczególności do konferencji: Konteksty wolnościPraktyczne aplikacje filozofii: antropologia filozoficzna, aksjologia, etyka; Od idei postępu do idei kryzysu; Kryzys wartości?

W trakcie konferencji zostanie podjęta refleksja nad formalnymi i materialnymi aspektami przemian, jakie się obecnie dokonują w obszarze rozumienia i funkcjonowania wartości, zarówno w wymiarze wyborów dokonywanych w życiu jednostkowym, jak i w wymiarze przemian społeczno-kulturowych. W szczególności analizom zostaną poddane następujące kwestie:

 1. Które wartości i w jakim zakresie ulegają obecnie przekształceniom?
 2. Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy są to zmiany w wartościach, czy też tylko transformacje w sposobie ich rozumienia, a więc nie przemiany w samych wartościach, lecz jedynie przemiany w świadomości wartości?
 3. Czy takie przemiany są zjawiskiem normalnym, czy też mają rację ci, którzy je odczytują jako przejaw aberracji i kryzysu?
 4. Jak tego typu przemiany mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak: absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm, relacjonizm?
 5. Co z uniwersalizmem wartości w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego?
 6. Jakie wnioski dla naszego rozumienia wartości wynikają z dokonujących się obecnie przemian światopoglądowo-obyczajowych?
 7. Czy i jakie są możliwości oraz sposoby kształtowania przemian w wartościach, wywierania wpływu na ich przebieg?
 8. Jakich nowych wartości powinniśmy się spodziewać w kontekście możliwych przemian transhumanistycznych?
 9. Jak takie zagadnienia są rozumiane w formułowanych obecnie ujęciach teoretycznych?

Szczegółowy program konferencji (link).

Zapraszamy do udziału w obradach. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt na adres leszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl (zainteresowanym osobom zostanie udostępniony link do konferencji).   

  Aktualności

  Data dodania
  9 czerwca 2021