Współczesne media - zaproszenie do udziału w konferencji

Wydział Politologii UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne media”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa UMCS.

Jubieuszowa, X edycja konferencji „Współczesne media”, w tym roku pod hasłem „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”, odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.

Zaproszeni naukowcy i praktycy pochylą się między innymi nad takimi zagadnieniami jak:

 • metody wykorzystywane w badaniach nad mediami – zarówno zaczerpnięte z innych dyscyplin naukowych, jak i wypracowane na gruncie medioznawstwa;
 • przykłady zastosowania tych metod w praktyce analitycznej;
 • najważniejsze (najbardziej aktualne lub ponadczasowo istotne) problemy badań nad mediami;
 • dorobek poszczególnych środowisk badawczych zajmujących się tematyką mediów;
 • specyfika polskiego medioznawstwa na tle międzynarodowych badań nad mediami.

Zainteresowani udziałem w X edycji konferencji „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami” w roli referenta lub dyskutanta mogą nadsyłać zgłoszenia do 31 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujmowane są za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej konferencji: www.wspolczesnemedia.umcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  24 stycznia 2018